Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Územní plán

Územní plán

 

Územní plán Domaželice (dále jen ÚP Domaželice) byl vydán Zastupitelstvem obce Domaželice usnesením ze dne 9.7.2008. Nabytí účinnosti ÚP Domaželice bylo dne 24.7.2008.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořízení změny č.1 ÚP dne 10.6.2009. Následně byla pořízena změna č.1 ÚP Domaželice, která byla vydána usnesením ze dne 14.3.2012, pátý bod, změna č.1 nabyla účinnosti dne 30.3.2012. 

Dokumentace je zveřejněna na:

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/uzemni-planovani/uzemni-plany-ostatnich-obci-orp-prerov/uzemni-plan-domazelice.html

  

textová část.pdf

hlavní výkres.pdf

hlavní výkres - změna 1.pdf

 

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽELICE 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Domaželice byla schválena Zastupitelstvem obce Domaželice na 20.zasedání ZO Domaželice dne 24.11.2021.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Domaželice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Domaželice

Příloha č.1 - Vyznačení uvedených lokalit-zm.č.2.

Příloha č.2 - Vyhodnocení stanovisek ke zprávě o uplatňování ÚP Domaže....doc

 

NÁVRH ZMĚNY Č. 2  ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽELICE

0. Titulní listy.pdf

1. Textová část - Výrok.pdf

2. Textová část - Odůvodnění - srovnávací text.pdf

3. Textová část - Odůvodnění.pdf

4. Textová část - Odůvodnění - ZPF.pdf

I.a.pdf

I.b.pdf

I.c.pdf

II.a.pdf

II.b.pdf

II.c.pdf