Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Územní plán

ÚP Domaželice 2024

 1. Tituln� listy - zm.�.1 �P Doma�elice.pdf
 2. 2. Textov� ��st - V�rok - zm.�.1 �P Doma�elice.pdf
 3. 3. Textov� ��st - Od�vodn�n� - zm.�.1 �P Doma�elice.pdf
 4. 4. I.3.a-V�KRES Z�KL.�L.�Z-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 5. 5. I.3.b.1-HV-URB.KONCEPCE-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 6. 6. I.3.b.2-�SES-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 7. 7. I.3.b.3-HV-DOPRAVA-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 8. 8. I.3.b.4-HV-ENERGETIKA-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 9. 9. I.3.b.4-HV-VODA-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 10. 10. I.3.c-VPS-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 11. 11. II.2.a-KOORDINA�N� V�KRES-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf
 12. 12. II.2.c-ZPF-DOMA�ELICE-ZM.�.1.pdf

 

 

 

ÚP Domaželice - úplné znění po vydání změny č.1 a 2

Titulní list - UZ-1,2.pdf

2. Výrok - UZ-1,2.pdf

I.a-UZ-1,2.pdf

I.b-UZ-1,2.pdf

I.c-UZ-1,2.pdf

II.a-UZ-1,2.pdf

 

Změna č.2 ÚP Domaželice

0. ÚP Domaželice zm.č.2-Výrok.pdf

1ÚP Domaželice zm.č.2-Odůvodnění.pdf

2. ÚP Domaželice zm.č.2-Odůvodnění-Srovnávací text.pdf

3. ÚP Domaželice zm.č.2 - Odůvodnění - ZPF.pdf

4. ÚP Domaželice zm.č.2 - Titulní listy.pdf

I.a-zm.č.2.pdf

I.b-zm.č.2.pdf

I.c-zm.č.2.pdf

II.a-zm.č.2.pdf

II.b-zm.č.2.pdf

II.c-zm.č.2.pdf

 

 

Územní plán

Územní plán Domaželice (dále jen ÚP Domaželice) byl vydán Zastupitelstvem obce Domaželice usnesením ze dne 9.7.2008. Nabytí účinnosti ÚP Domaželice bylo dne 24.7.2008.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořízení změny č.1 ÚP dne 10.6.2009. Následně byla pořízena změna č.1 ÚP Domaželice, která byla vydána usnesením ze dne 14.3.2012, pátý bod, změna č.1 nabyla účinnosti dne 30.3.2012. 

Dokumentace je zveřejněna na:

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽELICE 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Domaželice byla schválena Zastupitelstvem obce Domaželice na 20.zasedání ZO Domaželice dne 24.11.2021.

NÁVRH ZMĚNY Č. 2  ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽELICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 2  ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽELICE - pro opakované veřejné projednání