Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > SDH

SDH

Webové stránky SDH Domaželice

Nové vedení SDH od roku 2011: 
starosta SDH: Ing. Jurij Loun
náměstek starosty SDH: Martin Slatinka
velitel SDH: Bc. Michal Jančík
zástupce velitele SDH, strojník: Jaromír Petřík
pokladník: Pavlína Slatinková
člen výboru, strojník: Jan Petřík

Celkem registrovaných členů: 24 členů.

Typ jednotky JPO V, členů zásahové jednotky 9
Velitel – Bc. Michal Jančík
Velitel družstva I – Martin Slatinka
Velitel družstva II – Petr Ševčík
Strojník I(zástupce velitele) – Jaromír Petřík
Strojník II – Jan Petřík
Hasiči – 4

Adresa SDH: Ing. Jurij Loun, Domaželice 51, 751 15

Typ jednotky JPO 5, členů zásahové jednotky 10 (3 řidiči + 7 členů).

Fotky pana starosty obce Domaželice Jaroslava Suchánka s vedením SDH Domaželice z oslavy Dne matek ze dne 7.5.2010.

Fotky pana starosty obce Domaželice Jaroslava Suchánka s vedením SDH Domaželice z oslavy Dne matek ze dne 7.5.2010.

Fotky pana starosty obce Domaželice Jaroslava Suchánka s vedením SDH Domaželice z oslavy Dne matek ze dne 7.5.2010.

Fotky pana starosty obce Domaželice Jaroslava Suchánka s vedením SDH Domaželice z oslavy Dne matek ze dne 7.5.2010.Fotky pana starosty obce Domaželice Jaroslava Suchánka s vedením SDH Domaželice z oslavy Dne matek ze dne 7.5.2010.

Poděkování SDH

Obec Domaželice děkuje Sboru dobrovolných hasičů za jeho dlouholetou činnost a za veškerou pomoc, kterou pro občany odvedl. Ať už se to týká požárů, povodní, účasti na různých brigádách, cvičeních, soutěžích, slavnostech a také diskrétní a nezbytné pomoci při loučení s mnohými občany obce.

Udělené pamětní listy obcí Domaželice členům SDH

Požární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv

90 let Sboru dobrovolných hasičů (1914),

 • 1919.06.19. Svěcení nové hasičské stříkačky
 • 1934.07.29. Hasičský sbor konal na návsi slavnost u příležitosti 20ti-letého trvání. Promluvil zde okresní místonáčelník, řídící učitel z Citova a předal bronzové medaile 6 zakládajícím členům: Františku Mánkovi, Josefu Olšovi, Antonínu Vinklárkovi,  Eduardu  Mikulíkovi, Josefu Kašpárkovi, Methodu Cagašovi. Kmotře pí. Žofií Cagašové (čp.3) odevzdal diplom. Poté konán výlet v zahradě čp. 28.
 • 1950.07.09.   Slavnost   spojená   s   posvěcením   nové motorizované hasičské stříkačky a sjezdem rodáků.
 • 1953 Zakoupeno požární auto v ceně 50.000,- Kčs staré měny z dobrovolných příspěvků.
 • 1956 Z hasičského skladiště a nouzového bytu v čp. 75 patřící MNV se adaptovaly místnosti pro zdravotní středisko. Hasičská zbrojnice byla přemístěna do stájí po obecních plemenících.
 • 1959 březen Požárnímu sboru byla Radou ONV přidělena motorová stříkačka DS-16 s celým příslušenstvím v hodnotě 23.300,- Kčs. Při okresním cvičení byl sbor 3. v okrese.
 • 1963 Požárnímu sboru přiděleno auto Tatra 805.
 • 1964.07.26 Oslava 50. výročí založení požárního sboru spojená se sjezdem  rodáků,  hojně  navštívená  rodáky i občany z celého okolí. Dopoledne na hřišti vítání rodáků předsedou Václavem Hlobilem. V poledne pro rodáky, kteří tu neměli příbuzné, společný oběd v hostinci v Čechách. Na návsi v Čechách  uskutečněn  koncert.  Odpolední řazení průvodu v Čechách a odchod do Domaželic. U pomníku položení   věnce   obětem   první   a   druhé   světové   války. V Domazelicích pořádáno požární cvičení za účasti okolních sborů.   Předvedli   vyskakování   zachraňovaných   z   oken 1. poschodí školy do záchranné sítě. Odchod na stadion, kde se pořádala taneční zábava. Během ní věnovány diplomy za 50ti-letou činnost příslušníkům hasičského sboru: Eduardu Mikulíkovi a Josefu Vaculíkovi. Oslavy byly společné, protože 7. 7. 1964 byly připojeny Čechy k Domaželicím. Předseda Václav Hlobil.
 • 1965 Za účasti 6 pož. sborů provedeno cvičení. Téma cvičení: „Velkostatek Mariánovbyl zasažen letectvem, vznikl požár.   Hašení   prováděno  vodou  z   1200   m   vzdálené Moštěnky. Voda předávána přes 6 strojů.
 • 1966.05.29.Cvičení   8   požárních   sborů   na  stadionu. Taneční zábava v hostinci v Čechách.
 • 1967.06.18.  Okresní  požární  cvičení  (  3  okrsky,   13 družstev)
 • 1969.10.11. Okresní soutěž v trojboji mladých požárníků. Zúčastnili se i zástupci ze švýcarské Ženevy. Ukázka sportovních her m!. požárníků, které vedl Zdeněk Doležel z č.111 (mladí požárníci měli 2 družstva). V trojboji jedno z nich skončilo na 1. místě.
 • 1970.06.07. Okresní přeborvtrojboji mládeže na hřišti.
 • 1984.07.28.-29. Předhodová a hodová zábava ČSPO
 • 1989 SDH zakoupil nové hasičské auto Avia. Historická kyvadlová stříkačka SDH Čechy z roku 1936 je stále schopná provozu.
 • 1990.05.13. 1. kolo okrskové soutěže hasičů z Domaželic
 • 1990 Přejmenován Český svaz požární ochrany (ČSPO) na Svaz dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH) starostou Bedřich Barbořík.
 • 1993 září Účast SDH Domaželice na 1. ročníku soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce Čechy".
 • 1997 Stoleté povodně    hlavně na Moravě. Zasaženy i obce Domaželice a Čechy velká pomoc hasičů (převoz lidí, dovoz pitné vody, čerpání vody z domů a sklepů, atd.)

  Tradičně jsou  pořádány hasičské plesy,  účast na okrskových a okresních soutěžích.

  Do další činnosti přeje Obec Domaželice hodné úspěchů.

Zdeněk Doležel

Zdeněk Doležel
nar. 22. 8.1927

Zasloužilý a dlouholetý činovník ve Sboru dobrovolných hasičů v Domaželicích. Dosáhl vysokých hodností a ocenění. Měl velký vliv na zachování sboru a staral se o nástupnickou generaci hasičů, kterou připravoval na různé soutěže i v okolních obcích. Účastnil se všech akcí pořádaných hasičským sborem.

Za to mu náleží upřímný dík nejen obce, ale všech, pro které práci dobrovolně vykonával.
Při příležitosti 90.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů mu obec Domaželice uděluje pamětní list jako poděkování za dlouholetou činnost.