Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Domaželice

2. Důvod a způsob založení

Obec Domaželice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
ZŠ a MŠ
Hasiči
Myslivci
TJ Sokol  
Svaz žen

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Domaželice
  Domaželice 123
  751 15 Domaželice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Domaželice
  Domaželice 123
  751 15 Domaželice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí a středa     8:00 - 12:00   13:00 - 17:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 711 754
  mobilní telefon: +420 736 489 784

 • 4.5 Čísla faxu

  581 277 566

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.domazelice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@domazelice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  x2sbenn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6324831/0100

6. IČ

00845132

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2014

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2015

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2016

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2017

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2018

Výroční zpráva obce Domaželice za rok 2019

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: