Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace

Projekt „Domaželice – zřízení workout hřiště, umístění posilovacích strojů a dětské hřiště“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Podpora obnovy a rozvoje venkova.

mmr

dotace

workout hřiště

workout hřiště

workout hřiště

workout hřiště

 

 

V rámci projektu bylo demontováno původní, z hlediska bezpečnosti nevyhovující, dětské hřiště a nahrazeno novým dětským hřištěm umístěným na lité pryži. Dále bylo vybudováno workoutové hřiště, taktéž na lité pryži a v blízkosti tohoto hřiště byly umístěny tři posilovací stroje.

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Celkové náklady: 1 638 420,00,- Kč

Poskytnutá dotace: 1 183 772,00 ,-Kč

 

Obec Domaželice: 454 648,- Kč

 

 

Nákup elektrické nákladní tříkolky

logo

Obec Domaželice pořídila elektrickou nákladní tříkolku, která je využívána obecním pracovníkem při údržbových a úklidových pracích v katastru obce Domaželice. Obec Domaželice žádá o finanční dotaci ve výši 20 000,- Kč na tento nákup SFŽP.

Obec Domaželice pořídila elektrickou nákladní tříkolku

Oprava vozidla pro hasiče

logo Olomouckého kraje

Obec Domaželice ve spolupráci s Olomouckým krajem z dotací na technické zhodnocení a opravu požární techniky provedla opravu převodovky vozidla Ford Tranzit k zajištění akceschopnosti JSDH Domaželice.

Výše dotace z Olomouckého kraje je 22 500,- Kč

Nové vozidlo pro hasiče

Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích

Obec Domaželice za podpory Olomouckého kraje rekonstruovala sociální zázemí Kulturního domu. Celý objekt byl postaven v 80 tých letech a některé jeho části již neodpovídaly požadavkům dnešní doby. Doufáme, že díky modernějšímu a příjemnějšímu prostředí se občané Domaželic i okolních vesnic budou cítit při kulturních, společenských či jiných akcích v KD Domaželice jako doma.

Dotace Olomouckého kraje z programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" činila 500 000,-Kč.

Olomoucký-kraj-logo

Zpravodaj obce Domaželice 12-2018

Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích

Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích

Měřiče rychlosti na cestě II/150 - obchvat obcí

Obec Domaželice pořídila za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury měřiče rychlosti na cestě II/150 - obchvat obcí Domaželice a Čechy.

Dotace SFDI - 325 000,- Kč.

sfdi.pngMěřiče rychlosti

Doplnění výbavy místním hasičům 2018

logo Olomouckého kraje

Obec Domaželice pořídila dovybavení sboru dobrovolných hasičů zásahový žebřík za finanční podpory Olomouckého kraje.

dotace hasiči 2018

Doplnění výbavy místním hasičům 2016

logo Olomouckého kraje

Obec Domaželice pořídila dovybavení sboru dobrovolných hasičů pracovními obleky za finanční podpory Olomouckého kraje. Každé dovybavení místního hasičského sboru by mělo zkvalitnit ochranu občanů naší vesnice a okolí.

dotace

Doplnění výbavy místním hasičům

Obec Dlogo Olomouckého krajeomaželice se jako každý rok snažila získat dotaci pro místní hasiče. Z Olomouckého kraje se povedla tato dotace získat v poměru 60/40 (obec/kraj).

Po dohodě s místním JSDH bylo určeno doplnění zásahové jednotky, a to v doplnění zásahovými přilbami.

Věříme, že dotace z Olomouckého kraje, i když poměr mírně klesá, budou nadále poskytovány a naše zásahová jednotka bude moci své vybavení neustále doplňovat tak, aby byla vždy akceschopná, a to nejen pro naše občany, ale i pro okolní obce a firmy.

hasičská výstroj

hasičská výstroj

Doplnění výbavy místním hasičům

logo Olomouckého krajeObec Domaželice pořídila dovybavení sboru dobrovolných hasičů a to – přilbou, zásahovými rukavicemi a elektrocentrálou. Dovybavení bylo provedeno za pomoci dotace od  Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Dotace byla směrována ze strany krajského úřadu v poměru 50 % kraj a 50 % obec Domaželice, kdy celková výše byla 30.000,- Kč.

Doplnění techniky a vybavení SDH je účelnou snahou obce, aby jednotka byla plně pohotovostní.

 hasičská technika

Otevření obchvatu obce

Středa 2.10.2013 byla určena na den, kdy bude otevřen obchvat obcí  Prusy – Čechy – Domaželice. Otevření bylo provedeno jako zkušební provoz této komunikace.
Zahájení provedl hejtman olomouckého kraje Ing. Rozbořil a ředitel pobočky společnosti Eurovia Ing. Špaňo. Po přestřižení pásky, na které je uveden jak investor celé akce, tak i společnosti jež tuto stavbu prováděly a taktéž den kdy toto otevření proběhlo, byl obchvat od dvanácté hodiny otevřen běžnému silničnímu provozu.
Dokončovací práce budou ale dále probíhat za provozu, ať už jsou to náspy, svody a žlaby pro odtok vody, apod.

 Otevření obchvatu obce  Otevření obchvatu obce  Otevření obchvatu obce  Otevření obchvatu obce

Návštěva hejtmana olomouckého kraje

Dne 16.8.2013 navštívil stavbu obchvatu obce Domaželice hejtman olomouckého kraje  ing. Rozbořil. Byla kontrolována celá stavba ale především světelná křižovatka u Zobaníkového  poněvadž tuto KUOK po žádosti obce Domaželice celou zainvestoval i s projekční změnou.
Pan hejtman po zhlédnutí celé situace uznal ,že žádost byla oprávněná a má tedy své opodstatnění . Za tuto mimořádnou investici patří vedení olomouckého kraje poděkování.
Výstavba celého obchvatu již dostává koncovou podobu ,ale černou tečkou ještě zůstává oprava vozovek v Domaželicích, které byly zničeny při dopravě materiálu a manipulaci při výstavbě.
Na tento fakt byl pan hejtman upozorněn a se zástupcem vedení SSOK  přislíbili nápravu při řešení rozpočtu KUOK. Pravděpodobný termín otevření zkušebního provozu je stanoven na začátek října tohoto roku.

Práce na obchvatu obce

Napojení nově budovaného obchvatu obce na stávající komunikaci  II / 150 u firmy Plastico dostalo nový asfaltový koberec a bylo spojeno s mostem přes  Moštěnku.

Pár fotografií přiblíží stav, kdy byla část vozovky uzavřena.

Práce na obchvatu obce  Práce na obchvatu obce  Práce na obchvatu obce

Volby prezidenta v Domaželicích

První kolo proběhlo 11. a 12.1.2013 v přísálí Kulturního domu jako obvykle, ale 2. kolo připadlo na 25. a 26.1.2013, kdy na tento termín byl již stanoven společný obecní ples. Proto bylo 2. kolo v improvizovaných místech oddávací místnosti v kulturním domě.

Volby prezidenta v Domaželicích

Nové vozidlo pro hasiče

logo Olomouckého krajeObec Domaželice pořídila pro místní sbor hasičů vozidlo Ford.Toto vozidlo v ceně
cca. 320 000,- Kč bylo řešeno za pomoci dotací Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje byla 150 000,- Kč a zbytek uhradila obec Domaželice
z vlastního rozpočtu. Věříme, že SDH tuto techniku plně využije ke své činnosti.

 Nové vozidlo pro hasiče Nové vozidlo pro hasiče Nové vozidlo pro hasiče Nové vozidlo pro hasiče

Cesta v  nové ulici dokončena

logo Olomouckého krajeZa pomoci dotace z Olomouckého kraje a to konkrétně „Programu obnovy venkova 2012“ se podařílo dokončit cestu v místě výstavby
tzv. „Nové ulice". Rozsah díla byl cca. 2 500 000,- Kč, z čehož dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje činila 500 000,- Kč. Byla to nejvyšší možná částka, kterou Krajský úřad Olomouckého kraje poskytuje na řešení infrastruktury v obcích.
Z přiložených fotografií lze srovnat stav před a po ukončení výstavby.

  Cesta v  nové ulici dokončena Cesta v  nové ulici dokončena

Volby do zastupitelstev krajů

I v naší obci se ve dnech 12. a 13.10.2012 konaly volby do zastupitelstev krajů. Informace o počtů voličů a počtu hlasů pro jednotlivé strany naleznete na úřední desce nebo později v archivu.

Volby do zastupitelstev krajů

Kontrola výstavby obchvatu obce

V úterý 4.9.2012 se konal kontrolní den na výstavbě obchvatu obce a to za účasti hejtmana olomouckého kraje Ing. Tesaříka. Průběh prací je dle harmonogramu. Mostové prvky jsou nyní hlavním cílem stavby. Hodnocení průběhu stavby bylo kladné. Ředitel sekce Eurovia Ing. Špaňo přislíbil ukončení v říjnu 2013.

Kontrola výstavby obchvatu obce

Výstavba cesty v nové ulici

Započala výstavba cesty v nové ulici. Prvotní činnost byla v rámci vyměřovacích prací. Potom nastoupila technika, která začala odstraňovat podloží stávající cesty.
Všichni občané bydlící v místě stavby byli upozorněni na dodržování bezpečnosti při pohybu stavební techniky.

Výstavba cesty v nové ulici Výstavba cesty v nové ulici Výstavba cesty v nové ulici Výstavba cesty v nové ulici

Pokračování stavby obchvatu Čechy – Domaželice

Z přiložených fotek je zřejmé, jak bude obchvatová silnice vypadat. Most u Plastika měl poslední průjezd v 27. týdnu 2012 a pak byl odstraněn, viz. foto.

Výstavba mostu u přes Kozrálku dostává svou podobu, viz. foto.

Pokračování stavby obchvatu Čechy – Domaželice Pokračování stavby obchvatu Čechy – Domaželice Pokračování stavby obchvatu Čechy – Domaželice

Technika pomáhá při údržbě obce

Technika pomáhá při údržbě obce celý rok, aktuální je nyní sečení s mulčováním.

Technika pomáhá při údržbě obce

Slavnostní zahájení stavby obchvatu obcí Čechy a Domaželice

V pondělí 26. března 2012 byl dnem, kdy byla slavnostně zahájena stavba obchvatu obcí Čechy a Domaželice. Této slavnostní události se zúčastnili:
za investora, Olomoucký kraj, byl přítomen hejtman Ing. Martin Tesařík, za okres Přerov přijel primátor Ing. Jiří Lajtoch, za společnost EUROVIA CS a. s., která bude stavbu provádět a garantovat, to byl ředitel oblasti Morava ing. Špaňo a zástupci obcí Čechy a Domaželice.
Základní kámen této stavby byl poklepán výše uvedenými osobami. Kámen se nachází na konci vesnice Domaželice směrem na Prusy. Všichni zainteresovaní zde přislíbili, že tato akce bude pod dozorem a drobnohledem Olomouckého kraje a zástupce provádějící společnosti přislíbil šetrný přístup k obyvatelům naších obcí a snahu o možné zkrácení termínu výstavby.

Slavnostní zahájení stavby obchvatu obcí Čechy a Domaželice Slavnostní zahájení stavby obchvatu obcí Čechy a Domaželice Slavnostní zahájení stavby obchvatu obcí Čechy a Domaželice Slavnostní zahájení stavby obchvatu obcí Čechy a Domaželice

Technika pomáhá při úklidu obce

Při letošní sněhové nadílce byla komunální technika naší obce ku pomoci při úklidu.

Technika pomáhá při úklidu obce Technika pomáhá při úklidu obce

Čištění Moštěnky

V měsíci prosinci bylo zahájeno vyčištění toku Moštěnka, jak U Splavu, tak i v okolí mostu vedoucím přes potok na Dolním konci.

Čištění Moštěnky Čištění Moštěnky Čištění Moštěnky Čištění Moštěnky

I když je zima, myslivci přikrmují zvěř

Dne 14. ledna 2010 se domluvili místní myslivci ve spolupráci se zemědělským družstvem na brigádu z důvodu zimního přikrmování zvěře. Zemědělské družstvo nám poskytlo techniku a ta nám dovolila po našem revíru rozvést do krmelců seno a plevy.
Tato brigáda byla mimořádná. Každému z myslivců je přidělený zásyp i krmelec a o ten se musí starat. Ale díky technice jsme mohli jezdit po polích a tím jsme se také snažili zvěři ulehčit jejich pohyb po zmrzlém sněhu.
Pěkný nový rok přeje Myslivecké sdružení Mariánov

I když je zima, myslivci přikrmují zvěř I když je zima, myslivci přikrmují zvěř I když je zima, myslivci přikrmují zvěř

I když je zima, myslivci přikrmují zvěř I když je zima, myslivci přikrmují zvěř I když je zima, myslivci přikrmují zvěř

Strom života

Strom životaVýsadbou alejí se vrátil krajině ráz typický pro krajinu se zemědělskou výrobou a umožnil více možností úkrytu pro drobná polní zvířata. Postupně byla prováděna výsadba kolem polních cest v katastru obce, čimž se změnil ráz krajiny a zkvalitnilo se životní prostředí kolem polních cest, které jsou stále častějí využívany jako cyklostezky. Realizace projektu byla uskutečněna v měsíci dubnu a zapojilo se do ní Myslivecké sdružení Mariánov a žáci místní základní školy. Bylo vysázeno 145 ks švestek. Na okraji aleje byla také instalována tabule s údaji o výsadbě a sponzorství Nadace Partnerství dle stanovených podmínek. Následnou péči o stromy provádí Myslivecké sdružení ve spolupráci se základní školou Domaželice. Projekt na výsadbu byl zpracován Ing. Petrem Gotthansem. 

Strom života Strom života Strom života Strom života