Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Stěhování pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů MM Přerov

Stěhování pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů MM Přerov 

Pro obce správního obvodu - upozornění uzavření pracoviště OP a CD.docx

 

Z důvodu stěhování pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Přerova ze sídla nám. T. G. Masaryka 16 na nové sídlo Kratochvílova 14 dojde ke dvoutýdenní odstávce.

 

Ve dnech 16. - 31. března 2023 bude pro veřejnost uzavřeno pracoviště agend občanských průkazů a cestovních dokladů z důvodu jejich stěhování.

 

V tomto termínu nebude možné vůbec pořizovat žádosti o vydání dokladů - občanských průkazů a cestovních dokladů. Předávat občanské průkazy, popř. oznámit ztrátu či odcizení dokladů bude možné v omezené míře v termínu od 20. do 29. března 2023 na provizorně vytvořeném pracovišti úřadu na adrese Bratrská 34.

Od pondělí 3. dubna 2023 bude pracoviště OP a CD fungovat na novém sídle Kratochvílova 14 (prostory bývalé galerie na začátku velké pasáže)

Žádáme vás proto o zajištění vyvěšení informace o odstávce zaslané v příloze na vašem pracovišti evidence obyvatel, popř. matriky (po provedené změně trvalého pobytu, po uzavření manželství - změna rodinného stavu nebo příjmení), aby občané v době odstávky nejezdili do Přerova, ale v případě nutnosti využili k podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas kterýkoliv jiný úřad s rozšířenou působností (nejbližší úřady v okolí jsou uvedeny v informaci v příloze). Ztrátu, popř. odcizení občanského průkazu je možné také ohlásit na kterékoliv oddělení Policii ČR.